menuתפריט קטגוריות
workשעות עבודה

מה זה נוטריון?

התשובה לשאלה מה זה נוטריון? אינה מורכבת, היא ניתנת לתיאור בפשטות יחסית. נוטריון הינו עורך דין על פי הכשרתו הבסיסית בעל הסמכה וותק של 10 שנים וחברות בתוקף בלשכת עורכי הדין אשר בנוסף לכך עמד בדרישות חוק הנוטריונים והוסמך לשמש כנוטריון כמו כן עליו להיות ללא כל אישום נושא קלון או השהיה מחברותו בלשכה. תפקידיו של הנוטריון מגוונים ובכולם ניתן למצוא מימד שבו עורך דין, נוטריון משמש כנציג החוק לצורך בדיקות אימות וזיהוי אותנטיות של מסמכים, אנשים וחתימות. גם כיום מקובל כי במצב בו אין משרד נוטריוני בקרבת בית משפט ימונה פקיד, עובד ציבור לנוטריון ציבורי לשירותיו של קהל המתדיינים בבית המשפט.

לחץ לפרטי כותב המאמר

מתאריך 24/10/2019


מי צריך נוטריון? מה זה נוטריון? ולמה נוטריון?

לא תמיד אנו עונים על השאלה מה זה נוטריון. פשוט הולכים לאחד כזה.

מימד ההיסטוריה בשאלה מה זה נוטריון

כחלק מתשובה לשאלה מה זה נוטריון? בשתי שורות. כבר בתקופה קדומה (תקופת הרומאים) הכר הצורך בקיומו של בא כוח החוק אשר יוכל לבצע עבור בית הדין תהליכים של אימות וזיהוי אותנטיות של מסמכים חתימות, וזהות אנשים. בעת שלטון התורכים (העות`מאנים) בארץ ישראל הוכנס לספר החוקים המקומי ב-1913 חוק משנת 1331 שהגדיר את תפקידו של הנוטריון הציבורי תפקידו של נוטריון ציבורי. חוק הנוטריונים הישראלי (מ-1976) ביטל הגדרות אלה והציב הגדרות חדשות המתאימות למשפט הישראלי והעת המודרנית.

נוטריון בחיפהחוק הנטריונים הישראלי

כפי שצויין, התשובה לשאלה מה זה נוטריון? יכולה להסתכם במספר מילים מצומצם. מדובר בעורך דין בעל תפקיד רשמי בעל הגדרה ברורה בחוק (חוק הנוטריונים 1976 הכולל מספר תיקונים). שעיקר תפקידו הוא זיהוי ואימות נתונים אשר משמשים לצורך פעילות משפטית מגוונת. החל בהגשת מסמכים לבית המשפט - זיהוי ואימות מסמך והחתומים עליו. לערוך צוואה כאילו נערכה בפני רשות שיפוטית ועד לאימות ואישור תרגומי מסמכים לצורך תהליכי מסחר או תהליכים שיפוטיים בשפות זרות בחו"ל.

דוגמא טובה ביותר לפעילות נוטריון בצפון למשל, הוא תרגומים ואישור אפוסטיל על מסמכים הנדרשים כחלק מהמסחר הבינלאומי העובר בנמל חיפה. אכן רבים ממסמכי המסחר עם גורמים בחו"ל עובר דרך האינטרנט אך עדיין יש צורך בשירותיו של נוטריון אימות נתונים ומסמכים.

מה זה נוטריון היום?

אם בעבר בהיסטוריה הרחוקה ואפילו לאחר קום המדינה היה מקובל כי בצמוד לכל בית משפט ובמקרים רבים בתוך הבניין עצמו שימש בעל תפקיד כנוטריון ציבורי. הרי שכיום לאור ריבוי רב בהליכים משפטיים פרוצדורות בירוקרטיות שבהם יש צורך במעורבות של נוטריון. ניתן למצוא כי ברבים ממשרדי עורכי הדין ניתן לקבל שירות נוטריוני מלא הכולל גם תרגום נוריוני.

חשוב לציין שגם בעידן הדיגיטלי כאשר אנו יכולים להגיש ולקבל מסמכי םבעלי עניין משפטי דרך האינטרנט עדיין יש צורך בחתימה ואישור נוטריוני לזיהוי ותיקוף המסמך אל מול הרשויות.

מי יכול להתמנות כיום לשמש נוטריון על פי חוק הנוטריונים?

כאמור, הבסיס החשוב ביותר היא הכשרה משפטית ראויה לעריכת דין בישראל וחברות בתוקף וללא השהיות בלשכת עורכי הדין של ישראל כולל ותק של 10 שנים. כמו כן באה לידי ביטוי הדרישה לניקיון כפיים. כלומר חוסר הרשעה פלילית בעבר. תנאים אלה מאפשרים לשמש כנוטריון עצמאי. כפי שצויין בצמוד לבתי משפט פריפריאליים כאשר לא קיים משרד עורכי דין שישמש נוטריון ימנה בית המשפט פקיד מטעמו לשמש נוטריון ציבורי שאינו חייב להיות בעל הסמכה כעורך דין.

תפקידים שימולאו על ידי נוטריון

רשימת התפקידים הרשמיים של נוטריון המופיע בחוק הנוטריונים פרק ג׳: סמכויות הנוטריון (פסקה 7 נוטריון מוסמך) כולל עדכונים מאוחרים.

 • לאמת חתימה על מסמך!
 • לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך; ......
 • לאשר נכונותו של העתק מסמך;
 • לאשר נכונותו של תרגום מסמך;
 • לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;
 • לאשר שאדם פלוני חי;
 • לאשר נכונותה של רשימת מצאי;
 • לערוך העדה של מסמך סחיר;
 • לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר.
 • להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר.
 • לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.
 • לערוך צוואה כצוואה בפני רשות.
 • מי צריך שירותי נוטריון?

נוטריון בחיפהכפי שניתן לראות מהרשימה שלמעלה רבים מהמקרים בהם אנו פונים לעורך דין מדובר בשירות נוטריוני. בחלק גדול מן הליכים מול רשויות המדינה יש צורך להיעזר בעורך דין שהוא נוטריון, בעיקר כאשר מדובר במסמכים בעלי גוון משפטי. לדוגמא: דיני צוואות, מקרקעין, ודיני משפחה, בכל הליך יש שלב בו נדרש אימות זהות האדם, המסמך ולעתים שניהם גם יחד.

תהליכים אופיניים בהם מעורב נוטריון הבחיפה, בצפון ובכל הארץ.

 • במקרים רבים תהליכים אלה מתרחשים בין אזרחי המדינה לאזרחי חוץ במדינות אחרות. ולכן עולה הצורך בתרגום נוטריוני של מסמכים רלוונטים להליך המדובר.
 • תהליך הגלובליזציה הביא את המסחר הבינלאומי, בו נדרשת מעורבות נוטריונית עם ארצות חוץ לרמות פעילות גבוהה. יבואנים ויצואנים נדרשים לתרגם מסמכי סחר, תיאור מוצר, הצעות מחיר, התחייבויות תשלום, הרשאות חוזי ייצור והספקה וכו`.
 • הבעלות הבינלאומית על חברות גלובליות מאלצות עובדים לעבור מארץ לארץ. תהליך קבלת אישורי מעבר ויזות עבודה ואישורי העסקה מחייבות תרגומים נוטריונים ואישור אפוסטיל כאשר מסמכים מוגשים שלא בשפת המקור.
 • גם סטודנטים המבקשים לעבור מארץ לארץ למטרות לימודים והשתלמות או אנשי אקדמיה ישראלים המעוניינים להגיש בקשות מימון מחו"ל לצורכי מחקר חייבים בהגשת מסמכים מתורגמים עם אישור אפוסטיל.
 • המעבר מארץ לארץ של אזרחים כחלק מתהליכי הגירה חוקיים ושאינם מעוררים צורך בלתי פוסק בביצוע תרגום נוטריוני של מסמכים. כאשר מדובר בהגשת בקשה פורמלית של אזרח ישראלי לקבלת רישיון עבודה, לימודים הגירה למדינה אחרת יש צורך בהצגת מסמכים מתורגמים עם אישור אפוסטיל אך נוטריון החיפהגם פליטים ומהגרי עבודה נזקקים לשירות זה על מנת להסדיר את מעמדם בישראל אובארץ יעד אחרת אליה הם מתכוונים לעקו

לסיכום מה זה נוטריון?

נוטריון הוא מי שהחוק הסמיכו ללוות ולאפשר לנו האזרחים לגשת להליכים פרוצדוראליים משפטיים או תהליכים ביורוקרטיים המתחייבים, על מנת שנוכל להשיג את מטרותינו. במקרים מסוימים מעורבותו של נוטריון יכולה לפשט תהליכים ולהבטיח את האינטרסים המובהקים שלנו. לדוגמא כאשר אני עורך הסכם ממון בנוכחות וחתימת נוטריון מתקבל הסכם בעל תוקף משפטי שיכול לחסוך אי הבנות עתידיות. כאשר אני עורך צוואה בנוכחות נוטריון הרי שהיא מקבלת משנה תוקף ולמעשה היא תקיפה משפטית ואני סמוך ובטוח שהצוואה תתקיים במלואה.

אנו מציעים כי כאשר אתם עומדים בפני החלטות חשובות ומשמעותיות בעלות השלכות עתידיות ולא רק כאשר הדבר מתבקש על פי חוק. פנו לחברת עורכי דין המספקת שירותי נוטריון לעתים אישור אפוסטיל או אישור אמיתות מסמך בחתימה נוטריונית יכול לחסוך מכם עגמת נפש בעתיד.

 


משרד נוטריון בחיפה אריאלה רוזנטל סודרי חברת עורך דין ונוטריון

משרד לשירותי נוטריון בחיפה ונוטריון בצפון

אריאלה רוזנטל סודרי בעלת הסמכה למתן כל שירותי נוטריון בנוסף לשירות תרגום נוטריוני בשפות העיקריות ברמת שפת אם.

חברת עורך דין ונוטריון בחיפה אריאלה רוזנטל סודרי בעלת ניסיון ושובל הצלחה ארוך שנים של טיפול בלקוחות במצבים הרגישים ביותר בהם הם נמצאים. אריאלה פועלת בתחומי משפט רבים תוך הקפדה ושמירה על כך שגם בתהליכים מורכבים ומאבקים משפטיים בארץ או בחו"ל נשמרים כללי אתיקה מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר. איכות התרגומים הנוטריונים של המשרד לשירותי נוטריון בחיפה נובעים מהשליטה ברמת שפת אם בשפות עברית, אנגלית, גרמנית, צרפתית, הולנדית, איטלקית וספרדית. וניסיון משפטי בחו"ל.

שירותי נוטריון בחיפה של אריאלה רוזנטל סודרי חברת עורך דין ונוטריון

משרד לשירותי נוטריון בחיפה ונוטריון בצפון מעניקים לכם שירות משפטי ונוטריוני בתחומי המשפט הבאים:

 • גירושין ודיני משפחה
 • נדל"ן ודיני מקרקעין
 • דיני פשיטת רגל והוצאה לפועל
 • דיני עבודה
 • ירושות ועזבונות
 • דיני מושבים, קיבוצים והמגזר החקלאי
 • אישורים נוטריונים בשפות עברית, אנגלית, גרמנית, צרפתית, הולנדית, איטלקית וספרדית

להשארת הודעה במשרדה של אריאלה רוזנטל סודרי חברת עורך דין ונוטריון - והזמנת שירותי נוטריון בחיפה ונוטריון בצפון השאירו הודעה דרך צור קשר באתר של אריאלה רוזנטל סודרי חברת עורך דין ונוטריו בחיפה או בטלפון. אנו מתחייבים למענה תוך 24 שעות.

 

חזור למאמרים

אולי יעניין אותך משהו מהרשימה:

מדריכים ועסקים כותבים

משרד אדריכלים בדרום מהווה כלי חשוב מאין כמוהו בתהליך הפיתוח המואץ העובר על חלקה הדרומי של מדינת ישראל. ...


בחלק זה של ישראל מצויות עתודות הקרקע הגדולות ביותר אשר מחכות לשלב בו ינגסו שיני הבולדוזרים באדמה כחלק מהכנת הקרקע לבנייה והקמת תשתיות. משרד וותיק של אדריכ...

רכשתם ארון איקאה או רהיט להרכבה עצמית (DIY) ונתקלתם בקושי? אנחנו כאן לעזור, עצ-בעות מתמחים בהרכבת ארונות איקאה והרכבת רהיטי א...


לבירורים והצעות מחיר התקשרו - 058-4331994, נשמח לעמוד לשירותכם. הרכבת רהיטי איקאה והרכבת ארונות איקאה בבית הלקוח הרכבת ארונות איקאה אפשר לעשות באופן עצ...

להתגרש בטוב זה לא שם של סרט זאת אופציה מציאותית...


איך מתגרשים יפה גם כשיש ילדים, נכסים משותפים ירושות ואכזבות? איך מתגרשים יפה היא שאלה שהתשובה עליה יכולה לשנות את מסלול חייהם של שני בני הזוג.גם מתוך מסך ...

עיסוי רפואי משולב עם טכנולוגיית PEMF Therapy...


השילוב המיטבי לטיפול במצבים קליניים אקוטיים ומצטברים בתחום האורתופדיה פיזיולוגיה ועוד עיסוי מסאג רפואי בטכניקות עיסוי מסורתיות ובשילוב PEMF Therapy הוא מס...

חידושים ויתרונות בהתפתחות הטכנולוגיה בעולם מוצרי הספיגה ...


השימוש במוצרי ספיגה למבוגרים עולה מדי שנה. בריחת שתן כיום הוא דבר נפוץ מאוד גם אם לא שמעתם על זה כי המון אנשים מתביישים. כיום כשליש מהנשים מעל גיל 40 סובל...

הכל על מיסוי הנדל``ן בפורטוגל, מיסוי יחידים, שכר דירה, רווח הון והשקעות....


הקדמה פורטוגל היא רפובליקה דמוקרטית הממוקמת על חצי האי האיברי בדרום מערב אירופה, שגובלת באוקיאנוס האטלנטי במערב ובדרום וספרד במזרח ובצפון. פורטוגל מחולקת ...

האם יש מגבלה לגובה המסלעה שניתן לבנות?...


הפרשי מפלסים המחייבים לתכנן לגובה קיר תומך במקום מסלעה. מסלעה בגובה קיר תומך ניתנת לתכנון והקמה בתנאי תוואי מסוימים אך אינה יכולה להיות חלופה תמיד.גובה ...

לפעמים זאת דווקא הדרך הקלה וזולה יותר...


למה בחירת עורך דין גירושין מתאים יכולה להיות משמעותית גם כאשר יש הסכמות? עורך דין גירושין הוא לעיתים מורה הדרך המתאים ביותר. למציאת המסלול הטוב ביותר על...
קישורים מומלצים link
מאמרים אחרונים more
כרטיסי עסק חדשים more
עודכנו לאחרונה more
המלצות אחרונות more
עסקים מפרסמים מודעות דרושים בפרוסייטס more

 • כרטיסי עסק חדשים דרושות דוגמניות
 • כרטיסי עסק חדשים דרושים עובדים לעב ...
 • כרטיסי עסק חדשים אחראי/ת ניהול ספקי ...
 • כרטיסי עסק חדשים עובדי חנות, דלפק ו ...
 • כרטיסי עסק חדשים 50% משרת קידום אתרים
 • כרטיסי עסק חדשים 50% משרת מעצב/ת גר ...
 • כרטיסי עסק חדשים פינוי פסולת-נהגים
 • כרטיסי עסק חדשים דרושים ודרושות לע ...
 • כרטיסי עסק חדשים דרושים סטודנטים או ...
 • כרטיסי עסק חדשים לעבודה מהבית בייעו ... • עוד בפרוסייטס more