menu תפריט קטגוריות

ייעוץ אדריכלי למושבים וקיבוצים

אורתם הוא משרד אדריכלים המוביל בתחום ייעוץ אדריכלי למושבים וקיבוצים. המשרד ממוקם בליבו של הדרום המתפתח ומעניק שירותי אדריכלות וייעוץ אדריכלי לקיבוצים ומושבים בדרום אשר גם בהם מתרחשת תנופת פיתוח, בנייה והתרחבות. פנו אלינו לטלפון - 08-850-3231. נשמח לקבוע לכם פגישת ייעוץ אדריכלי.

לחץ לפרטי כותב המאמר

מתאריך 17/10/2019


חשיבותו של ייעוץ אדריכלי למושבים וקיבוצים

להתמודד עם תהליכים ושינויים בעזרת ייעוץ אדריכלי למושבים וקיבוצים

ייעוץ אדריכלי למושבים וקיבוציםאורתם הוא משרד אדריכלים המוביל בתחום ייעוץ אדריכלי למושבים וקיבוצים. המשרד ממוקם בליבו של הדרום המתפתח ומעניק שירותי אדריכלות וייעוץ אדריכלי לקיבוצים ומושבים בדרום אשר גם בהם מתרחשת תנופת פיתוח, בנייה והתרחבות.

משרדנו הינו בעל ניסיון רב בהתמודדות עם כל נושאי התכנון והביצוע של בנייה חדשה ותהליכי שיפוץ מסיביים בקיבוצים ומשבים על כל ההשלכות הנובעות מתקנות, חוקי בנייה והחלטות מנהליות רלוונטיות באופן ייחודי לקיבוצים ומושבים. תהליכי התחדשות ושינויים באופיו של הקיבוץ והמושב. לצד החלטות מינהל וממשל מאפשרות לעיתים ליהנות מיתרונות משמעותיים כאשר מודעים לשינויים אלה. אורתם מתמחה בייעוץ אדריכלי בהתאם לכל השינויים הקיימים. ייעוץ אשר מומלץ לעשות טרם ביצעתם צעדים מעשיים כל שהם בנושא התכנון והבנייה.

פנו אלינו לטלפון - 08-850-3231. נשמח לקבוע לכם פגישת ייעוץ אדריכלי

למי מומלץ לקבוע פגישת ייעוץ אדריכלי מקדים

ייעוץ אדריכלי מוקדם מומלץ לכל גוף ציבורי, גוף מסחרי או גורם פרטי, אשר מתכננים לבצע השקעה מרחיקת לכת בתחום הבנייה במושבים ובקיבוצים. אנו באורתם מאמינים, כי ייעוץ אדריכלי מקדים הוא אחד התנאים ההכרחיים על מנת להבטיח תמורה מקסימלית להשקעה.

כשם שבתחום הפיננסיים והמימון נערכות התיעצויות עם בעלי מקצוע לגבי כדאיות ההשקעה ואופייה. עם יועצי השקעות. וכאשר מדובר בהשקעה בתחום המגורים, מתייעצים עם יועץ משכנתאות.
כך ראוי לקיים ייעוץ אדריכלי מקדים לכל תהליך תכנוני בתחום הבנייה בכלל, במושבים וקיבוצים בפרט לאור השינויים התכופים של תקנות והחלטות הנוגעות לתחום הבנייה בהתיישבות זו.
אנו באורתם מאמינים ומדגישים, כי כשם שנערכות פגישות ייעוץ כלכליות לניצול מירבי של משאבי המימון. כך יש לערוך פגישה לייעוץ אדריכלי למושבים וקיבוצים שיאפשר לכם ניצול מירבי של המשאבים העומדים לרשותכם בתחום זה (למשל זכויות בנייה עתידיות, אפשרויות היוון וכו`).

להתמודד עם תקנות והחלטות חדשות

התמודדות בעזרת ייעוץ אדריכלי למושבים וקיבוצים עם שינויי תקנות והחלטות רמ"י מזמנות גם לכם, אפשרויות והזדמנויות בנייה חדשות, משמעותיות, לפיתוח, קידום והעלאת ערך הנכס שבבעלותכם, בהינתן יעוץ אדריכלי הולם והיערכות מתאימה. קבלת החלטות בהתאם לחידושים ושינויים אלה, מחייב לימוד עצמי מעמיק או לחלופין שימוש בשירותי ייעוץ אדריכלי מקצועיים על מנת למקסם את הפוטנציאל שיש בשינויים אלה. לדוגמא החלטה 1458 המתייחסת להסדרה ותנאים לשימושים, פעילות לא חקלאית (פל"ח) קיימת ו/או עתידית.

כמו בכל מקום אחר גם בקיבוצים ובמושבים ההשקעה בבניית בתי המגורים, הנה השקעה הפרטית הגבוהה ביותר שאדם יעשה בימי חייו. בהקשר זה ראוי להדגיש ולהצביע על מחירם הגבוה של כל התהליכים הקשורים בתכנון ובנייה.

לפעמים במושבים זהה השקעה פרטית זאת להשקעות בתחום יצרני (חממות,מכונות חקלאיות וכו`). השקעות אשר מלוות לרוב ייעוץ ותכנון עסקי מעמיק. בדומה לכך לפני השקעה פרטית כה משמעותית כדאי לכם להיעזר בייעוץ אדריכלי לשם היערכות נכונה לניצול מלוא ההזדמנויות הזמינות לכל תושב, בישובים כפריים.

יעוץ אדריכלי בקיבוצים ומושבים כמנוף להעמקת החוסן הכלכלי

יעוץ אדריכלי גם הוא יכול להוות מנוף משמעותי ליצירת בסיס כלכלי איתן עבור כל משפחה. ייעוץ נאות, על ידי מי שתחום התמחותו הוא ביצוע התאמות לפי השינויים, החידושים וההשלכות הנובעות מהחלטות של רמ"י בנושאים כגון: שינוי יעוד, היוון, משקים, נחלות, פל"ח. וכן תהליכי בנייה ושיוך בתים בקיבוצים המתחדשים ועוד. הוא נקודת הפתיחה המומלצת לכל מי שמתכנן צעדי פיתוח ובנייה בקיבוצים ובמושבים.

ייעוץ אדריכלי הוא המפתח להתמודדות עם החלטות ושינויים במדיניות של רמ"י אשר הינן בעלות השלכות מרחיקות לכת, על זכויות וחובות של הבעלים או מחזיקי הנכס הנדל"ני הכפרי במושב או בקיבוץ. זכויות הנגזרות ממעמדו של התושב מצד אחד (חבר, תושב וכו`) ומצד שני ממעמד הנכס, אשר שייך לתושב עצמו או מצוי בחזקתו מתוך יחסי ההתקשרות בינו לבין האגודה השיתופית (קיבוץ או מושב).

השימוש בייעוץ האדריכלי למניעה ובלימת התדרדרות כלכלית

ייעוץ אדריכלי למושבים וקיבוציםבשנים האחרונות אנו עדים למקרים מצערים רבים הן בקיבוצים והן במושבים. מקרים של אובדן דרך והתדרדרות במצב הכלכלי. גם של תושבים רבים במושבים בעלי זכויות קנייניות או זכויות חזקה, על נחלות, משקים בתים ונכסים בנויים המושב. גם חברים בקיבוצים שכבר זכו ליהנות מפירות תהליכי הפרטה והפכו לבעליו של ביתם עלולים למצוא עצמם ללא יכולת לשמור או להעלות את ערך הנכס שלהם.

במקרים רבים התנהלות ללא ייעוץ אדריכלי מתאים, עלולה להוביל את המשפחה לקחת החלטות אשר מערערות את חוסנה הכלכלי של המשפחה, ואף מסכנות את עתיד הבעלות על הנכס. למשל בנייה ללא היתרים מתאימים, בנייה שלא על פי התקינה בניית מגורים מחוץ לשטח המגורים בנחלה וכו`.

זכרו, ניתן להגיע לכך שנכס הנדל"ן אשר מוחזק על פי הדין באופן פרטי על ידי תושב הקיבוץ והמושב לא רק שומר על ערכו אלא יכול להפוך לנכס נדל"ן מניב הכנסה אשר מסייעת ומעמיקה את חוסנו הכלכלי של בעל הנכס. זאת כמובן תוך עמידה בכל דרישות החוקים וההחלטות העדכניות ביותר (ראו החלטה 1458).

ייעוץ אדריכלי לתושב היחיד והנהלות קיבוצים

תהליכי שיוך קרקעות ושינויי ייעוד בהתיישבות הקיבוצית השיתופית, יצרה מגוון רב של מצבים הנגזרים ממאפייני יחידת הקרקע או הנכס הבנוי. בתהליכי פיתוח שטחי הציבור, השטחים המשותפים לשירותים, שטחי משק וייצור כאחת, מתרחשים שינויים דומים לאלו אשר מתרחשים במושב. אך בקיבוצים, שטחים אלה הם בשליטת הנהלת הקיבוץ. לעיתים אפילו הנהלת הקיבוץ לא מודעת, באופן מלא לכלל ההזדמנויות הניתנות למימוש בהתאם לשינויי התקנות והחלטות רמ"י או הממשלה.

בתחום הדיור מתרחשים תהליכים משמעותיים יותר לאדם הבודד. גם במקרה שמדובר בחבר הקיבוץ (האגודה השיתופית), וגם כאשר מדובר בתושב מצטרף חדש, תושב הרחבה לעתיד. אדם אשר רוכש לעצמו יחידת קרקע לבנייה בהרחבה חייב להיות מודע למיקום השטח ביחס לקו הכחול המקורי של התב"ע. וזאת גם בבנייה חדשה וגם בהשבחה ושדרוג מבנה קיים.

מיקומו של הנכס בתוך או מחוץ לקו הכחול של שטח הקיבוץ הינו בעל השלכות שלא ניתן להתעלם מהן. יועץ אדריכלי מיומן יסייע לכם למצות את מלוא הפוטנציאל מיחידת הקרקע העומדת לרשותכם בהתאם למיקומה.

לתכנן את הצעדים הנכונים להצלחה כלכלית בהתאם למצבים משתנים בעזרת ייעוץ אדריכלי למושבים וקיבוצים

לצד הפוטנציאל ליצירת נכס מניב (בבניית תוספת פל"ח) במושבים או שינויי יעוד בקיבוצים. ראוי לזכור, כי החלטות רמ"י בשנים האחרונות מעמידות לא אחת את בעלי המשקים וחברי הקיבוצים, בפני משברים כלכליים חמורים בשל דרישות ארנונה והיוון. רישוי או סכנת הריסה. שינויים, החלטות וגזירות חדשות אשר משתנות לעיתים בהדרגה בליווי דיון ציבורי ער, ולעיתים בהחלט חפוזה ושקטה (בחוק ההסדרים למשל). לכל ההחלטות משמעות עתידית מרחיקת לכת, בצל מדיניות אכיפה מחמירה ולעיתים דורסנית (גם ביחס לנכסים קיימים).

מדיניות האכיפה המחמירה מעצימה את הצורך בהיערכות מיוחדת, באמצעות ייעוץ אדריכלי על מנת להימנע מלהגיע למצב בו מתעורר הצורך לפעול למניעת הריסת מבנים ארעיים ו/או מבנים קבועים, מבנים לשימוש עצמי או מבנים לשימוש אחרים. זאת אך ורק על מנת לעמוד בדרישות החוק.

ייעוץ אדריכלי למושבים וקיבוציםיועץ אדריכלי בעל ניסיון בתחומים ספציפיים הנוגעים למאפייני הבנייה בקיבוצים ובמושבים, יסייע בידכם לעשות את הבחירות המתאימות ביותר להתמודדות עם המצב הספציפי בו אתם נמצאים. ייעוץ אדריכלי ממי שמכיר ומצוי בתקנות הרלוונטיות של האגודות השיתופיות של הקיבוץ והמושב, וההשלכות על תהליכי תכנון ובנייה, בהתייחס להחלטות רמ"י וגם החלטות ועדות התכנון. יועץ אדריכלי בעל ניסיון בייעוץ למושבים וקיבוצים יסייע בידכם לחצות את סבך הבירוקרטיה בתחום התכנון והבנייה בהתיישבות הכפרית והקיבוצית.

הייעוץ במושבים, יאפשר לכם לזכות בתכנון אדריכלי קפדני שיתרום, יבטיח, כי השקעה בבנייה מהווה מנוף לפיתוח היחידה הכלכלית המשקית במושב, ואף תניח את התשתית גם להתפתחות עתידית פוטנציאלית (תכנון יחידת המשך או הקמת מבנים לפל"ח). בהרחבה הייעוץ יאפשר מיצוי מלוא הזכויות בקרקע והעלאת ערך הנכס.

בקיבוץ ייעוץ אדריכלי נאות מאפשר לחבר למצות את מלוא פוטנציאל הפיתוח הזמין להשבחת הנכס האישי שלו בהתחשב באמצעים הכלכליים העומדים ברשותו בהווה, וכן יצירת תשתית נאותה להשקעה נוספת בעתיד על ידי הרחבה או תוספת בנייה עתידית בהתאם לצרכים ומשאבים משתנים. כאשר מצבו הכלכלי יאפשר זאת (למשל הרחבת המשפחה וביסוס כלכלי נוסף).

הייעוץ בקיבוץ מתייחס גם למבני ציבור של הקהילה שגם בבנייה חדשה וגם בשיפוץ ושינויים משמעותיים בהם, ייעוץ הולם מסייע להתאים באופן הטוב ביותר לייעוד השימוש העתידי שלהם.

יעוץ אדריכלי לגילוי הזדמנויות פיתוח נסתרות, החלטה 1458 כמשל.

עתודות הקרקע בישראל הופכות למשאב פיתוח בעל ביקוש ראשון במעלה. הגורמים השלטוניים מכניסים שינויים בחוקים ותקנות הנוגעות לייעוד הקרקע. ניצול משאב זה בישובים הכפריים (מושבים וקיבוצים). לצד השינויים וההיתרים החדשים לפיתוח פעילות לא חקלאית (פל"ח) במושבים וקיבוצים לפי החלטה 1458(בעבר החלטה 979). מאפשרת פיתוח מקורות הכנסה משמעותיים לצד הפעילות החקלאית (או במקומה). החלטה 1458 יכולה לתרום משמעותית לביסוס היחידה המשקית כשהכלי החשוב ביותר בתהליך זה הוא ייעוץ אדריכלי הולם.

לצד היתרים וחידושים אלה מתקיים תהליך אכיפה קפדני למניעת כל מצב בו מצויים בשטח היחידה המשקית או החקלאית מבנים שבנייתם אינה חוקית, השימוש אינו חוקי או שלא הוסדרו בהתאם לתקנות שהשתנו. יועץ אדריכלי בעל היכרות מתאימה עם כל תהליכי התכנון והרישוי יכול למנוע מכם בנייה לפעילות לא חוקית וצורך להרוס מבנה שהוקם ללא תכנון.

ייעוץ אדריכלי למושבים וקיבוצים להתאמת טכנולוגיות בנייה כתרומה לביסוס היחידה הכלכלית

בעזרת ייעוץ אדריכלי נכון, ניתן כיום לעשות שימוש בטכנולוגיות בנייה ירוקות, כולל שילוב של מקורות אנרגיה מתחדשת בכלל המבנים הקיימים והחדשים. מבנה המגורים ומבנה יחידת המשק כאחד. מן הראוי לבחור אדריכל או משרד אדריכלים שלהם ניסיון רב ביישום טכנולוגיות אלה בישובים הכפריים. מושבים וקיבוצים. השימוש בטכנולוגיות של בנייה ירוקה יכולה לשמש בעתיד כאמצעי חיסכון יעיל מאין כמוה בהוצאות ולכן גם לו תרומה לביסוס חוסנה של היחידה המשקית הפרטית כגוף כלכלי במושב וחיסכון בהוצאות לתושב הקיבוץ. יתרונות אלה באים לידי ביטוי כמובן גם בהתייחס למבני ציבור ומשק משותפים המשמשים את הכלל.

הזדמנויות לשילוב בנייה קלה בעזרת ייעוץ אדריכלי

כיום קיימות טכנולוגיות בנייה קלה אשר בעזרת ייעוץ אדריכלי נכון ניתן לשלב אותן באופן מלא בתכנון בתי מגורים וכן במבנים חדשים או תוספות למבנים קיימים. כאשר מדובר בצעדי פיתוח פל"ח בנייה קלה היא פתרון זמין ויעיל. לעיתים השקעה בפעילות לא חקלאית (פל"ח) מהווים צעד הכרחי על מנת למנוע קריסה כלכלית מיחידת המשק המושבית הפרטית. מכאן חשיבות השימוש בייעוץ אדריכלי נכון.

בנייה קלה מאפשרת למצוא דרכים מהירות ויעילות לניצול ומימוש, הזדמנויות אשר מושפעות משינויים בחקיקה כאשר יש צורך בהליכי ביצוע, בנייה, מהירים יחסית.

לעיתים ניתן על ידי נקיטת צעדים תכנוניים ומעשיים מתאימים בהווה להבטיח שמירה ו/או שיפור הערך של הנכס שלכם בעתיד, על אף שינויים צפויים במדיניות או החלטות רמ"י שמסכנות את ערכו במצב הקיים.

משמעותה של בנייה קלה שתוכננה ואושרה כהלכה הוא, שבטווח זמן מהיר יחסית ניתן להעמיד מבנה ולהתחיל להשתמש בהתאם לתקינה קיימת.

לייעוץ אדריכלי למושבים וקיבוצים פנו אלינו לטלפון - 08-850-3231. נשמח לקבוע לכם פגישת ייעוץ אדריכלי בהקדם

חזור למאמרים

אההה... עובדים על זה
קישורים מומלצים
פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

כרטיסי עסק חדשים

דבר העורך:

פרוסייטס שמה לעצמה מטרה להקים ברשת האינטרנט פורטל עסקים המספק כרטיסי עסק חינם ומקדמם ברשת האינטרנט ברמה גבוה, כך שאנשים ימצאו את כרטיסי העסק בחיפוש במנועי חיפוש, על מנת שכרטיסי העסק ייקודמו ברשת האינטרנט פרוסייטס משתמשת ביידע הרחב שקיים ברשותה ומכוונת בעיקר לקידום במנוע החיפוש גוגל שמהווה למעלה מ 95% החיפושים בישראל, בפתיחת כרטיס עסק אתה הלקוח מתבקש למלא את כל הפרטים והאפשרויות הקיימות בכרטיס העסק, ולעדכן את כרטיס העסק כל כמה ימים ( או שבועות) , בעזרת הידע שלנו בקידום ועדכון הכרטיס באופן שוטף הן באופציות הקיימות והן באופציות שמתעדכנות מפעם לפעם כרטיס העסק ישגשג, ובעזרתו גם העסק שלך, ביחד נדאג שאתה תרוויח. כרטיס העסק בפרוסייטס הינו כרטיס עסק דינמי וחינמי , כרטיס העסק קל לפתיחה , התחל בפתיחת כרטיס עסק על ידי לחיצה על הכפתור " כרטיס עסק חינם " בראש הדף, בשלב הראשון תתבקש למלא פרטים כללים אודות העסק לאחר שלב זה יהיה בידך שם משתמש וסיסמה לעדכון כרטיס העסק, כאשר תיכנס לעדכן את כרטיס העסק תבחין כי ישנם אפשרויות נוספות כגון: הוספת תמונות וידאו, מוצרים ושירותים וכו', כל קושי או שאלה שמתעוררת בזמן פתיחת כרטיס העסק פרוסייטס מזמינה אותך ליצור קשר עם הנהלת האתר ואלה ישמחו להעניק לך את מלוא תשומת הלב, פרוסייטס מאחלת ללקוחותיה עסקים פוריים.

למה לי לפתוח כרטיסי עסק ? ולמה בפורטל העסקים פרוסייטס

בפרוסייטס הבחינו כי לעסקים רבים יש קושיי באחזקת אתר וקושיי רב יותר לקדמו ברשת האינטרנט על כן פרוסייטס הקיימה אינדקס עסקים אשר בתכליתו הוקם לקדם עסקים, על מנת שלך יהיה קל פרוסייטס תשלח לך מייל אחת לכמה שבועות אשר תתבקש לבצע עדכון או הוספת אינפורמציה כזאת או אחרת, ברשת האינטרנט קיימת סטיגמה לאתרים שמספקים שרות פתיחת כרטיס עסק חינם, "פתח ושכח" פרוסייטס מבקשת באופן מפורש מהלקוחות לדאוג לעדכן את כרטיס העסק אחת לכמה ימים ( או שבועות ספורים ) על מנת שהקידום בכרטיס העסק יהיה מקסימאלי, כמו כן פרוסייטס תשמח לעזור בהקמת כרטיס העסק אם בכתיבת החומר ואם בהכנסת תמונות, ואף בבחירת מילות מפתח/תיאור העסק, אנו מלאי תקווה כי הצלחנו להעביר את מטרת האתר בצורה טובה, והבחנת שלא מדובר בעוד כרטיס עסק.

*פורטל עסקים/אינדקס עסקים פרוסייטס ראשית למחוק כרטיסי עסק על פי דעתה ורצונה בלבד וללא כל התחשבות בשום גורם בכל זמן ובכל עת.
תודה פורטל עסקים פרוסייטס.
קידום עסקים בפורטל העסקים על ידי כרטיס עסק

Copyright © 2007-2019 prosites.co.il . All rights reserved.
  -  
  -