menu

תהליך כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין

הליך גירושין כרוך באיזון המשאבים של בני הזוג אותם צברו במהלך החיים המשותפים. במסגרת פירוק השותפות בין בני הזוג יחולקו שווה בשווה רכושם ונכסיהם המשותפים. תהליך כינוס נכסי המקרקעין מהווה חלק מהאיזון הכולל.

לחץ לפרטי כותב המאמר

מתאריך 2024-05-27 15:20:55


יובהר כי המאמר הינו דעה אישית של הכותב, המאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.

כינוס נכסים מתייחס לאיסוף, הערכה וחלוקת הנכסים המשותפים שווה בשווה בצורה הוגנת ומסודרת, תוך שמירה על זכויותיהם של שני בני הזוג.

להלן הסבר מפורט על התהליך המורכב במספר שלבים:

שלב 1: פתיחת ההליך המשפטי באמצעות בקשה ליישוב סכסוך

פתיחת ההליך המשפטי מתחיל בהגשת בקשה ליישוב סכסוך אשר מוגש לביהמ"ש לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. במסגרת הליך זה מוזמנים הצדדים ליחידת הסיוע כדי לנסות ולהגיע להסכמות מחוץ לכותלי ביהמ"ש.

באם ניסיון זה לא יצלח. ניתן לפתוח בהליך המתאים בערכאות המשפטיות.

שלב 2: פתיחת ההליך המשפטי לפירוק השותפות וכינוס הנכסים או תביעת גירושין שבה כרוך נושא כינוס הכנסים של בני הזוג

עם סיום השלב הראשון וסגירת הליך היישוב סכסוך שלא צלח, רשאי כל צד להגיש תביעה מתאימה לפירוק

שותפות ואיזון המשאבים לביהמ"ש לענייני משפחה או תביעת גירושין לביה"ד הרבני הכוללת את נושא הרכוש.

תביעות מסוג זה הם השלב הראשוני וחשוב המניח את היסודות להמשך התהליך.

תהליך כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין

שלב זה כולל כמה פעולות מרכזיות:

הגשת תביעה לגירושין הכוללת את נושא הרכוש או תביעה לביהמ"ש לענייני משפחה

בן הזוג המעוניין בגירושין ובפירוק השותפות בין הצדדים רשאי לבחור בין בית המשפט לענייני משפחה לבין בית הדין הרבני. הבחירה נעשית בהתאם להעדפות האישיות ולסוג העניינים שעל הפרק ועוד שיקולים נוספים.

התביעה כוללת פרטים על הנישואין, על הסיבות לגירושין, ועל הנכסים המשותפים.

כיום יש לטעון את כל הטעונות בנוגע לרכוש וכן לצרף כל מסמך שעליו רוצים להסתמך ולפרט את המצב הכלכלי של בני הזוג, כולל כל הנכסים, חובות, הכנסות והוצאות. מסמכים אלו יכולים לכלול מסמכים בנקאיים, הערכות נדל"ן, מסמכי השקעות, דוחות מס, ועוד.

בקשה למינוי כונס נכסים

במסגרת התביעה ניתן גם לבקש למנות כונס נכסים כדי ליעל את הפירוק בנכס או נכסים משותפים. כונס נכסים הוא אדם הממונה כדי לפקח על תהליך כינוס הנכסים ומכירתם כאשר בין הצדדים אין אמון ויש חשש להברחות.

כונס הנכסים דואג להליך מכירה תקין וכן לחלוקה הוגנת ושוויונית. כונס הנכסים יכול להיות עורך דין, רואה חשבון או אדם אחר בעל ידע וניסיון בתחום הנדל"ן והפיננסים.

לרוב בתי המשפט ובתי הדין ממנים את באי כח הצדדים כדי שאלו יפעלו במשותף וביעילות ובהגונות, יפקחו זה על זה והכל תוך מתן דיווח לבית המשפט המבצע פיקוח עליון על תהליך כינוס הנכסים.

מתן צווים זמניים

לעיתים, בן הזוג המגיש את התביעה יכול לבקש מבית המשפט או מבית הדין הרבני להוציא צווים זמניים במטרה להגן ולשמור על הנכסים המשותפים ולמנוע דיספוזיציה חד צדדית על ידי האחר עד להשלמת התהליך.

צווים אלו יכולים לכלול רישום הערות אזהרה מתאימות או צווי מניעה על הימנעות מביצוע פעולות בתחום הנדל"ן או בתחום הפיננסי.

הדרישות בכתב התביעה שאמור לכלול פירוט נכסים וחובות

כתב התביעה אמור לכלול רשימה מפורטת של כל הנכסים המשותפים, החובות והזכויות כולל נכסי נדל"ן, כלי רכב, חשבונות בנק, השקעות, חסכונות, קרנות פנסיה, נכסים עסקיים, הלוואות, משכנתאות וערבויות הכספיות ויש לציין כיצד כל אחד מהנכסים צריך להתחלק בין בני הזוג.

מסירת הבקשה והודעות לצד השני

כל כתבי הטענות המוגשים מועברים לצד השני במועדים שנקבעו בחוק ו/או לפי האמור בהחלטה ייעודית שניתנת. בן הזוג השני מקבל זמן מוגדר להגיב על התביעה בכתב הגנה וכן לכל בקשה שהוגשה כדי למסור את עמדתו בנוגע לחלוקת הנכסים והחובות ומציע הצעות לחלוקה חלופית במידה ויש.

פתיחת הדיונים המשפטיים

עם הגשת עמדת בן הזוג השני יקבע בית המשפט ו/או בית הדין הרבני דיון במעמד שני הצדדים.

מטרת הדיון היא לבחון את המצב הכלכלי של בני הזוג ולהחליט על חלוקת הנכסים והחובות, למנות מומחים בתחומים שונים וביניהם שמאי בתחום הנדל"ן ו/או מומחה בתחום האקטואריה.

לאחר קבלת חוות דעת מטעם המומחה ובאם הצדדים לא יגיעו להסכמות תיקבע התביעה להוכחות, ישמעו דברי הצדדים ועדיהם ויחקרו המומחים.

תהליך כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין

מינוי כונס נכסים

באם בעת הדיון התרשם ביהמ"ש כי יש לפעול לפירוק השותפות ולא ניתן לעשות זאת בהסכמה, יפעל ביהמ"ש או ביה"ד הרבני למינוי כונס נכסים רשמי.

כונס הנכסים יתחיל בתהליך איסוף המידע, הערכת הנכסים ומכירת הנכס למרבה במחיר.

יובהר כי המאמר הינו דעה אישית של הכותב, המאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.

יישום ההסכם

בשלב האחרון, כונס הנכסים מפקח על יישום ההסכם. מדובר במכירת נכסים, העברת כספים, פירעון חובות, וכל פעולה נדרשת אחרת לשם ביצוע ההסכם כפי שאושר. הכונס מוודא שכל צד מקבל את חלקו בהתאם להסכם, וכי כל החובות הוסדרו בצורה מסודרת.

תהליך כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין הוא תהליך מורכב הדורש מקצועיות, דיוק והבנה מעמיקה של מצבו הכלכלי של כל אחד מבני הזוג.

מטרתו היא להבטיח חלוקה הוגנת ושוויונית של הנכסים והחובות המשותפים, תוך שמירה על זכויותיהם של שני הצדדים.

תהליך זה, אף על פי שהוא עשוי להיות מורכב ומאתגר, חשוב כדי להבטיח יציאה מסודרת והוגנת ממערכת הנישואין ולהתחיל פרק חדש בצורה חלקה ככל האפשר.

יובהר כי המאמר הינו דעה אישית של הכותב, המאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.

חזור למאמרים

שירות בניית קישורים

פרסום בניית מיניסייט
אולי יעניין אותך משהו מהרשימה:

מאמרים נוספים בקטגוריה עורכי-דין

מה זה נוטריון?

התשובה לשאלה מה זה נוטריון? אינה מורכבת, היא ניתנת לתיאור בפשטות יחסית. נוטריון הינו עורך דין על פי ...

איך מוכרים דירה?

מכירת דירה יכולה להיות תהליך מרגש אך מורכב, כדי לנווט בהצלחה במכירה, חשוב להבין את השלבים המרכזיים ה...

במרבית הפעמים לקראת גירושין מוגשת תביעה בשם הבעל לבית הדין הרבני על מעשה כיעור של האשה, המטרה הברורה...

תהליך כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין

הליך גירושין כרוך באיזון המשאבים של בני הזוג אותם צברו במהלך החיים המשותפים. במסגרת פירוק השותפות בי...

בקשה ליישוב סכסוך

הגשת בקשה ליישוב סכסוך במשפחה, תובענה להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, על פי החוק להסדר התדיינויות בסכס...

כמה שווה תביעת רשלנות רפואית ?

התשובה תלויה במספר פרטים מרכזיים

10 טעויות נפוצות של גברים בהליך גירושין

אומרים שלא פחות חשוב מ-עם מי מתחתנים, חשוב עם מי מתגרשים.
מאמרים אחרונים more
כרטיסי עסק חדשים more
עודכנו לאחרונה more
המלצות אחרונות more
עסקים מפרסמים מודעות דרושים בפרוסייטס more
קטגוריות פופולאריות more
עוד בפרוסייטס more