menu תפריט קטגוריות

תיקון מספר 6 בתקנות התעבורה 2019

תיקון מס` 6. אשר נכנס לתוקפו בתאריך ה-13.9.2019 כולל שינויים ותיקונים בעלי משמעות מרחיקת לכת בתקנות התעבורה מספר 580, 585 ו-587.

לחץ לפרטי כותב המאמר

מתאריך 18/06/2020


שינויים משמעותיים ותיקונים לתקנות התעבורה מספר 580, 585 ו-587 והשלכותיהם על ניהול ציי רכב.

חברה מקצועית לשירותי קצין בטיחות בתעבורה כמענה להתמודדות יעילה עם שינויים בתקנות התעבורה.

שירותי קצין בטיחות בתעבורה תיקון מס. 6

תיקון מס` 6 2019 בתקנות התעבורה, כמו תיקונים רבים אחרים בתקנות התעבורה נכתבים בדם. מדי כמה שנים. לאור מצבים אותם לא חזה המחוקק או בעקבות תקלות והתרחשויות בטיחותיות ש"נפלו בין בכיסאות". השינויים בתקנות הבטיחות בתעבורה אמורות גם לשפר את הבטיחות וגם למנוע מצבים לא ברורים שבהם חלה התרופפות בבטיחות התפעולית של צי הרכב.

חברה אשר עוסקת במתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה לניהול ציי רכב בחברות וארגונים גדולים. ערוכה באופן תמידי ומעודכנת על מנת להתמודד באופן היעיל ביותר, עם שינויים ותיקונים לתקנות התעבורה כדוגמת תיקון מס` 6. אשר נכנס לתוקפו בתאריך ה-13.9.2019. תיקון מס` 6 הכולל שינויים ותיקונים בעלי משמעות מרחיקת לכת בתקנות התעבורה מספר 580, 585 ו-587.

לפניכם מספר דוגמאות לתיקונים, אשר מצביעים על כך כי השימוש בחברה מקצועית המעניקה שירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ. תאפשר לכל ארגון לשמור על יציבות וניהול יעיל ותקין של צי הרכב בהתאם לתקנות. חברה לשירותי קצין בטיחות בתעבורה משחררת את הגורמים הניהוליים הבכירים ביותר (מנכ"ל) ובעלי הארגון, מפעל, מהתערבות והתמודדות יומיומית, עם מכלול הגורמים הנוגעים לניהול צי רכב גדול. ניהול ציי רכב כיום מתבצע בעזרת תוכנות ואפליקציות ייעודיות.

השימוש בטכנולוגיות הניהול המתקדמות, אותם מפעיל קצין הבטיחות שמונה לכך. מאפשר לבעלים ו/או המנכ"ל גם להשתחרר באופן מלא מהניהול היומיומי של צי הרכב. אך גם להיות עם "יד על הדופק" בעזרת דיווח שוטף על מצב צי הרכב, כמתחייב על פי תיקון מספר 6. התקנות מחייבות קיום דיווח תמידי ועדכני בין קצין הבטיחות וההנהלה.

בחברה העוסקת במתן שירותי ניהול ציי רכב במיקור חוץ. קיימים מנגנונים, אשר מתפקידם להתאים, להכשיר, לעדכן באופן שוטף מבחינה מקצועית את קציני הרכב הממונים. בהתאם לדרישות והתיקונים בחקיקה (משתנה בהתאם למבנה צי הרכב).

ניהול ציי רכב

התפקיד היחיד של קצין בטיחות בתעבורה הוא ניהול צי הרכב

בתיקון החדש מודגשת ומצויינת היקף משרתו של קצב"ת (קצין בטיחות בתעבורה) ובכל מקרה מודגש כי מי שמונה לניהול צי הרכב לא יעסוק בתחום אחר בחברה. המחוקק ראה חשיבות עליונה בהפרדת שירותי קצין בטיחות בתעבורה, מכל תפקיד אחר בחברה. תפקידי שירות מנהלה, ניהול ותפעול האחרים אשר מתבצעים בחברה אינם יכולים להיות ממולאים על ידי מי שמונה כעובד החברה או במיקור חוץ לניהול צי הרכב. יצויין כי עד לתיקון ניתן היה למנות לתפקיד קצב"ת גם אדם שעסק בביצוע תפקידים נוספים בארגון.

דוגמא מתוך תיקון מס 6:

…"580 לתקנות העיקריות -
(2) בתקנת משנה (ב), במקום "אלא באישור הרשות" יבוא "ובעל המפעל לא יעסיק
קצין בטיחות במפעלו בכל תפקיד זולת קצין בטיחות";"...

עיגון והדגשת סמכותו של קצין בטיחות בתעבורה על ידי דיווח לרשויות ולנהגים

בתיקון מספר 6 מוגדרת מחדש, באופן ברור, גם חשיבותו של תפקיד קצין בטיחות בתעבורה וגם החובה על מינויו בהתאם לתקנות.

בדגש מיוחד וחדש, מוגדרת באופן חד משמעי גם חובת הדיווח לרשויות על עצם מינויו של קצב"ת. כולל דיווח על תחילת עבודתו או סיום ההתקשרות עמו אל מול הרשויות במסגרת זמן שנקבעה בתקנות. 30 יום לפני המועד. גם על הקצב"ת לעדכן את הרשויות 30 יום מראש אם בכוונתו לסיים את תפקידו.

"חובת הודעה" - תיקון בתקנה 581 (סעיפים א-ד) מדגישה, מעגנת בחוק את חובת העברת המידע ההדדית בין הגורמים השונים הנוגעים לצי הרכב ותפעולו. רשויות, בעלים-מנכ"ל, הנהגים ומי שמונה לקצין בטיחות בתעבורה של הארגון. חלה חובה להתייחס אל המידע והחובה לפעול בהתאם.

דיווח לעובדי ונהגי החברה - על הבעלים או מנכ"ל הארגון, החברה, המפעל חלה חובת דיווח על מינוי קצב"ת גם לנהגי ועובד החברה על מנת לעגן באופן חד משמעי, את סמכותו הבלעדית על ניהול צי הרכב והתנהלות הנהגים (גם בשטחים תפעוליים וכמובן שבדרכים ציבוריות).

גם על קצין בטיחות בתעבורה נגזר על פי התיקון לדווח לרשויות על הפסקת ניהול צי רכב אם בכוונתו לסיים את תפקידו.

תיקונים נוספים בתקנה 580 ו-585

תיקונים נוספים מתייחסים למינוי קצין בטיחות בתעבורה לניהול צי הרכב של חברות ליסינג והשכרה, להיקף המשרה, תחומי אחריות ויחסי גומלין בין הגורמים השונים. בתיקונים מצויינים תחומי אחריות חדשים לקצב"ת כגון השינויים בתקנה 585.

בתקנה מופיעות תוספות לתפקידי ניהול ציי רכב לדוגמא:

  • פיקוח על התאמת רישיון הנהיגה של הנהג לסוג הרכב שלו.
  • בדיקת תוקף הרישיון.
  • קיום פגישות אישיות עם כל נהגי החברה ותיעודן.
  • העברת פגישות הדרכה בהתאם לנדרש ודיווח על כך לרשות.
  • פיקוח שכלי הרכב בצי הרכב אשר בניהולו יטופלו במוסכים מורשים כנדרש בתקנות.
  • בדיקות תקופתיות לפי סוג הרכב כלל בקרת מסמכי רישוי ואישור וחתימת הקצב"ת על תקינות הבדיקה. (אחת לחודש ברכבי הסעה ואוטובוסים (מעל 9,999 ק"ג).
  • ועוד

תיקון מס 6 לתקנות התעבורה מספר 580, 585 ו-587 עוד סעיפים רבים ומשמעותיים על ניהול ציי רכב על ידי קצב"ת. קציני בטיחות בתעבורה המועסקים במיקור חוץ עוברים עדכונים והכשרות בהתאם לדרישת המחוקק ובאחריות החברה לשירותי קצין בטיחות בתעבורה.

שירותי קצין בטיחות בתעבורה של LUPU - ניהול ציי רכב

LUPU ניהול ציי רכב הינה אחת מהחברה הוותיקות הפועלות בישראל בתחום השמת קציני בטיחות בתעבורה וניהול ציי רכב. החברה מספקת שירותי קצין בטיחות בתעבורה לחברות וארגונים גדולים בכל ענפי המשק. שירותי ניהול ציי רכב באמצעות הטכנולוגיות העדכניות ביותר מאפשר לנו לתת ללקוחותינו את הפתרונות הוללים ועדכניים ביותר בתחום זה. לפרטים נוספים ושירותי קצין בטיחות בתעבורה ניתן לפנות אלינו בטלפון - 09-766-2733.

קצין בטיחות בתעבורה

חזור למאמרים

אההה... עובדים על זה
קישורים מומלצים
פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

פרסום עסקים חינם

כרטיסי עסק חדשים

דבר העורך:

פרוסייטס שמה לעצמה מטרה להקים ברשת האינטרנט פורטל עסקים המספק כרטיסי עסק חינם ומקדמם ברשת האינטרנט ברמה גבוה, כך שאנשים ימצאו את כרטיסי העסק בחיפוש במנועי חיפוש, על מנת שכרטיסי העסק ייקודמו ברשת האינטרנט פרוסייטס משתמשת ביידע הרחב שקיים ברשותה ומכוונת בעיקר לקידום במנוע החיפוש גוגל שמהווה למעלה מ 95% החיפושים בישראל, בפתיחת כרטיס עסק אתה הלקוח מתבקש למלא את כל הפרטים והאפשרויות הקיימות בכרטיס העסק, ולעדכן את כרטיס העסק כל כמה ימים ( או שבועות) , בעזרת הידע שלנו בקידום ועדכון הכרטיס באופן שוטף הן באופציות הקיימות והן באופציות שמתעדכנות מפעם לפעם כרטיס העסק ישגשג, ובעזרתו גם העסק שלך, ביחד נדאג שאתה תרוויח. כרטיס העסק בפרוסייטס הינו כרטיס עסק דינמי וחינמי , כרטיס העסק קל לפתיחה , התחל בפתיחת כרטיס עסק על ידי לחיצה על הכפתור " כרטיס עסק חינם " בראש הדף, בשלב הראשון תתבקש למלא פרטים כללים אודות העסק לאחר שלב זה יהיה בידך שם משתמש וסיסמה לעדכון כרטיס העסק, כאשר תיכנס לעדכן את כרטיס העסק תבחין כי ישנם אפשרויות נוספות כגון: הוספת תמונות וידאו, מוצרים ושירותים וכו', כל קושי או שאלה שמתעוררת בזמן פתיחת כרטיס העסק פרוסייטס מזמינה אותך ליצור קשר עם הנהלת האתר ואלה ישמחו להעניק לך את מלוא תשומת הלב, פרוסייטס מאחלת ללקוחותיה עסקים פוריים.

למה לי לפתוח כרטיסי עסק ? ולמה בפורטל העסקים פרוסייטס

בפרוסייטס הבחינו כי לעסקים רבים יש קושיי באחזקת אתר וקושיי רב יותר לקדמו ברשת האינטרנט על כן פרוסייטס הקיימה אינדקס עסקים אשר בתכליתו הוקם לקדם עסקים, על מנת שלך יהיה קל פרוסייטס תשלח לך מייל אחת לכמה שבועות אשר תתבקש לבצע עדכון או הוספת אינפורמציה כזאת או אחרת, ברשת האינטרנט קיימת סטיגמה לאתרים שמספקים שרות פתיחת כרטיס עסק חינם, "פתח ושכח" פרוסייטס מבקשת באופן מפורש מהלקוחות לדאוג לעדכן את כרטיס העסק אחת לכמה ימים ( או שבועות ספורים ) על מנת שהקידום בכרטיס העסק יהיה מקסימאלי, כמו כן פרוסייטס תשמח לעזור בהקמת כרטיס העסק אם בכתיבת החומר ואם בהכנסת תמונות, ואף בבחירת מילות מפתח/תיאור העסק, אנו מלאי תקווה כי הצלחנו להעביר את מטרת האתר בצורה טובה, והבחנת שלא מדובר בעוד כרטיס עסק.

*פורטל עסקים/אינדקס עסקים פרוסייטס ראשית למחוק כרטיסי עסק על פי דעתה ורצונה בלבד וללא כל התחשבות בשום גורם בכל זמן ובכל עת.
תודה פורטל עסקים פרוסייטס.
קידום עסקים בפורטל העסקים על ידי כרטיס עסק

Copyright © 2007-2019 prosites.co.il . All rights reserved.
  -  
  -